Kommunestyret i Bykle vedtok i møte 11.03.2019, sak 39/19 følgjande:

"Kommunestyret tildeler Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS oppdraget med innsamling og behandling av kommunalt næringsavfall i utvida eigenregi med verknad fra 01.01.2020."

Kunngjøringa vert gjort i omsyn til vedtak.