• Praktisk bruk av skogbruksplan (4 t, 1 kveld + 1 dag) - 20. og 23. februar
  • Plantevernmidlar  grunnkurs (2 kveldar + 1 dag) - 21. mars og 11.- 12. april
  • Stell og vedlikehald av motorsag (4 t, 1 kveld) - 28. mars 
  • Hogstteknikk (15 t, 2 dagar) - 29.- 30. mars
  • Forynging (planting) (4 t, 1 kveld) - 6. mai          
  • Ungskogpleie (10 t, 1 kveld + 1 dag) - 13.- 14. juni

For meir info sjå www.skogkurs.no

Påmelding til: Kursinstruktør Kjell Arne Rosseland på tlf. 918 35 575 eller skogbrukssjef Inge Olav Fjalestad  på 379 34 755