Om kurset

Har du bekymringstankar og opplever stress i kvardagen? Har du problemer med å slappe av og er plaga av angstsymptomar? Lider du av "flink pike"/"flink gutt"-syndromet? Då kan dette vere eit nyttig kurs for deg. 

Innhald:

  • Ni undervisningssamlingar og ei oppfølgingssamling
  • 2-2,5 timer pr. samling
  • Teoridel, introduksjon til oppgåvene og individuell jobbing med oppgåver
  • Heimearbeid
  • Chatfunksjon for dei som deltek kurskvelden – her kan du komme med spørsmål eller innspill til tema
  • Dersom du ikkje kan delta kurskvelden, kan du via samme link gå gjennom kurset og arbeidsoppgåvene, innan neste samling
  • Du må mestre norsk muntleg og skriftleg for å ha utbytte av kurset

Kor og når:

​Kor: Digitalt kurs
Når: 4., 11., 18., 25. november. 2., 9. desember. 6.,13., 20. januar og oppfølgingssamling 17. februar.
Oppstart 4. november 2021 kl. 18:00-20:30.

Kurshaldarar:

Gro Berit Straum, Ragnhild Rosseland og Harald Eivindson

Påmelding

Frist: 20. oktober 2021

Meld deg på via elektronisk skjema eller ta kontakt med Servicekontoret i Evje og Hornnes kommune - Tlf. 37 93 23 00