Samtidig med val av kommunestyre skal det veljast sokneråd og bispedømeråd.

Kyrkjeleg manntal for Bykle sokn er lagt ut til ettersyn hos kyrkjeverja på Bykle rådhus frå 15. august til 6. september. Ta kontakt med kyrkjeverja (tlf 379 38 500) dersom du ønskjer å kontrollere at du er registrert i manntalet.

 

Valdag: 9. september

Bykle rådhus:                         kl 08.00 – 18.00

Hovden Samfunnshus:           kl 08.00 – 18.00

 

Det vil vere mogleg å røyste på førehand i tida 15. august – 6. september etter avtale med kyrkjeverja – telefon 379 38 500