Vi er stolte over å ha over 30 friviljuge lag og organisasjonar i vår kommune og fleire av desse står for store og faste, årlege arrangement.  
I tillegg har vi fleire interesseorganisasjonar. Her ser du ei samla oversikt:  

Frivillige lag og organisasjonar med kontaktinformasjon

Er du medlem i ein organisasjon eller sit du kanskje i styret?  Her finn du 2 særs nyttige hjelpemiddel til ditt styrearbeid:

Økonomihåndbok for frivillige organisasjonar -  (Fordelingsutvalet - des 2006) 
Organisasjonshåndboka  - (Frivillighet Norge 2015.  Ei handbok for å starte og drive ein medlemsorganisasjon)