Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbruk, miljø og utmark

Her finn du informasjon, rettleiing, søknadsskjema og nyttige forskrifter, knytta til fagområda: Landbruk, skogbruk, utmark/vilt og fisk.
I tillegg; Informasjon og retningsliner for motorferdsel i utmark og vassdrag. Du går inn på sidene her til venstre.

Deling av landbrukseigedom krev løyve etter Jordlova. Erverv av landbrukseigedom krev i nokre høve konsesjon etter konsesjonslova.

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker
Landskap

Landskap

Kontakt

Landbruk:

Rådgjevar kart, plan og landbruk
Sigrid Bjørgum
T: 37 93 85 43
M: 95 80 77 43
sigrid.bjorgum@bykle.kommune.no 

Sist oppdatert 29. september 2022