www.bykle.kommune.no

Landskap

Landskap

Landbruk, miljø og utmark

Her finn du informasjon, rettleiing, søknadsskjema og nyttige forskrifter, knytta til fagområda:

Landbruk, skogbruk, utmark/vilt og fisk. I tillegg; Informasjon og retningsliner for motorferdsel i utmark og vassdrag. Du går inn på sidene her til venstre.

Kontaktinformasjon

Rådgjevar miljø, utmark og landbruk
Kristian Kvaalen Herregården
T: 37 93 86 08
M: 957 93 735
kristian.kvaalen.herregarden@bykle.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut
Publisert | Oppdatert 20. juli 2017