Bykle kommune får kvart år tildelt økonomiske virkemidlar i landbruket som er for dei som driv aktivt landbruk.

SMIL midlar står for spesielle miljøtilskott i landbruket og kan nyttast til restaurering av kulturminne, kulturmiljø og biologisk mangfald.

Her har Bykle fått tildelt 150.000,- kr for i år
Til drenering er det tildelt 100.000 ,- kr
Til tilskott i beitelag 20.000,-kr

For å søke om statleg tilskott til drenering

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/

For å søke om SMIL midlar

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/

For å søke om tilskott til tiltak i beiteområde, ta kontakt med ditt lokale beitelag.