Bykle kommune er på jakt etter ein strategisk, handlekraftig og omgjengeleg administrasjonssjef/rådmann som kan leie, vidareutvikle og tilpasse kommunen sine tenester. Som administrasjonssjef/rådmann vil du leie ein godt organisert og kompetent organisasjon og ha tett kontakt med politisk leiing, tilsette, tillitsvalde og kommunen sine innbyggjarar. Fokus på effektiv drift, kvalitet og økonomi er nøkkelord for denne toppleiarstillinga. Les meir om stillinga her.

Søknadsfrist 15. januar 2019.