Arbeidsoppgåver

 • Fag-, personal- og økonomiansvar
 • Utvikle og drifte tenesta Innovasjon og utvikling innanfor tenesteområdet
 • Prosjektleiing Samarbeide med andre kommunale einingar, interkommunalt samarbeid og samarbeid med spesialhelsetenesta.


Kvalifikasjonar

 • Helsefagleg og administrativ utdanning frå høgskule eller universitet, minimum bachelor
 • Leiarerfaring, gjerne frå kommunal sektor
 • Erfaring frå arbeidsfeltet
 • God norsk, skriftleg- og munnleg, framstillingsevne er ein forutsetning

Personlege eigenskapar

 • Vi ønskjer ein tydeleg leiar som er fleksibel, som kommuniserer og samarbeider godt, og som er resultatorientert.
 • Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben

 

Vi tilbyr

 • Utfordrande og spennande arbeidsoppgåver
 • Løn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Flyttegodtgjersle etter eige reglement
 • Kommunen kan vere hjelpsam med å skaffe bustad

Bemanningsxperten bistår oss i tilsettingsprosessen. Er dette interessant ber vi deg søkje stillinga HER.
Spørsmål om stillinga kan rettast til Glenn Olsen, dagleg leier i Bemanningsxperten tlf.: 902 79 899


Søknadsfrist: 6. mai


I samsvar med Offentliglova § 25 kan opplysningar om søkarar bli offentleggjort sjølv om søkaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkarlista. Dei det gjeld vil bli kontakta dersom offentleggjering blir aktuelt.