Ansvarsområde:

 • Overordna fagleg og administrativt ansvar for eininga si drift og vidare utvikling
 • Planlegging, oppfølging og tilrettelegging
 • Sakshandsaming og oppfølging av planar innan arbeidsområdet
 • Personal- og økonomiansvar


Ønskte kvalifikasjonar:

 • Minimun 3-årig relevant ingeniørutdanning
 • Erfaring som leiar
 • Erfaring frå kommunal forvaltning, er ein fordel
 • God evne til samarbeid og kommunikasjon
 • Relevant yrkeserfaring
 • God norsk skriftleg- og munnleg framstillingsevne er ein forutsetning


Vi kan tilby:

 • Utfordrande og spennande arbeidsoppgåver
 • Løn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Flyttegodtgjersle etter eige reglement
 • Kommunen kan vere hjelpsam med å skaffe bustad
 • God pensjons- og forsikringsordning

Bemanningsxperten bistår oss i tilsettingsprosessen. Er dette interessant ber vi deg søkje stillinga HER.
Spørsmål om stillinga kan rettast til Glenn Olsen dagleg leier i Bemanningsxperten tlf.: 902 79 899

Søknadsfrist: 6. mai

I samsvar med Offentliglova § 25 kan opplysningar om søkjarar bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkjarlista. Dei det gjeld vil bli kontakta dersom offentleggjering blir aktuelt.