Logo Setesdal brannvesen

 

Brannkonstabeler (deltid) Rysstad og Hovden

Brannkonstabelene blir innkalt ved branner/ulykker etter behov. Det er ca 8 øvelser à 3 timer pr. år med møteplikt. Brannkonstabelen er uten fast vaktordning, men har plikt til å bære radio.

Krav til stillingene:

 • Arbeidssted og bosted innenfor rimelig tid fra brannstasjonene
 • Førerkort kl. B
 • Må oppfylle fysiske/psykiske, samt medisinske krav til røykdykking                       
 • Deltakelse i brannvesenet krever godkjenning fra hovedarbeidsgiver
 • Vilje til nødvendig opplæring
 • God samarbeidsevne og fleksibilitet
 • Må beherske Norsk skriftlig og muntlig

Ønskelige:

 • Tilgjengelig på dagtid.
 • Førerkort kl C
 • Utrykningsførerbevis kode 160
 • Førstehjelpskompetanse.
 • Røyk/vann dykker kompetanse

Aktuelle søkere må gjennomgå fysisk test. Stillingen avlønnes etter avtale og med en fast årlig godtgjørelse for bæring av radio.

Det tas forbehold om endring i stillingsinnhold, stillingsbetegnelse som følge av framtidig organisering. Den som tiltrer stillingen må framlegge helse- og politiattest. Vanlige kommunale tilsettingsvilkår gjelder, herunder 1 års. prøvetid.

Setesdal Brannvesen Iks ønsker et mangfold på arbeidsplassene som gjenspeiler befolkningen for øvrig. Alle kvalifiserte oppfordres med det til å søke.

 

Spørsmål om stillingene rettes til brannsjef. Jerry Anker Remme,

tlf. 37 93 00 79 eller mob.91 37 88 10. 

 

Søknadsfrist: 

Søknad med CV sendes innen 12 april 2019 i posten eller til E-post jerry.remme@e-h.kommune.no