Slektningar inntil 3. ledd har førsteretten til legatet.
Søkjarar som meiner dei kjem inn under dette punktet, må ta dette med i søknaden.
Søknad sendast til:
Bykle kommune, Sarvsvegen 14, 4754 BYKLE eller postmottak@bykle.kommune.no
Frist: 1. mai.