Legekontoret i Valle, Bykle og på Hovden er stengt hele dagen 6/12-22. 

Treng du legehjelp, ring:  Legevakt tlf. : 116117 Nødnummer: 1 1 3 


Diabetes og førarkort


 

På legekontora i Bykle og på Hovden finn du:

Fastlege Maren Østvold
Fastlege Benedicte Severinsen
Turnuslege (Lis1) Emil Siqveland Eliassen
Anja Holmeide - sjukepleiar/ kontorleiar
Merethe Stebekk - sjukepleiar
Cathrina Sørmo – sjukepleiar (i permisjon)
Anne Jordstøyl -sjukepleiear (vikar frå 06.12.21)

Opningstider   

Bykle legekontor:

Bykle legekontor held no ope kvar onsdag. Det er berre faste timeavtalar.
Henvendelser som gjeld øyeblikkeleg hjelp går til Hovden Helsehus.


Hovden Helsehus:

Ope alle kvardagar unnateke onsdagar: kl.08.00 - 15.00 
Vi har fortsatt stengt ytterdør så du må ringe på for å slippe inn. Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, og ikke trenger medisinsk hjelp, er det viktig at du utsetter timen din. 


Telefontid:
Kl. 09.00 -12.00 og kl. 13.00 - 14.00
LEGEVAKT: 116117   NØDNUMMER: 113

For meir informasjon og bestilling av legetime på nett: klikk HER

Ved fornying av førarkort, bestill time i god tid før førarkortet gjeng ut. Fint om du kan fylle ut egenerklæring om helse til førerkortet og ta det med deg.