Legekontoret på Hovden er stengt på fredag 3. mars. Telefonen er open som vanleg, og augeblikkeleg hjelp vert tatt i Valle.


Bykle legekontor er stengt onsdag i veke 8 og 9 på grunn av vinterferie


På grunn av kurs og anna fråver vil legekontora på Hovden og i Valle ha samdrift ved Bykle legekontor i veke 10.

Legekontoret kan nås på telefonnr.: 37 93 86 70 eller 37 93 86 80 


Diabetes og førarkort


 

På legekontora i Bykle og på Hovden finn du:

Maren Østvold – Fastlege
Benedicte Severinsen – Fastlege
Nikola Mahrikova - LIS1 lege fram til 1. september
Merethe Stebekk – Sjukepleiar
Anne Jordstøyl – Sjukepleiar
Cathrina Sørmo – Sjukepleiar

Opningstider   

Bykle legekontor:

Bykle legekontor held no ope kvar onsdag. Det er berre faste timeavtalar.
Henvendelser som gjeld øyeblikkeleg hjelp går til Hovden Helsehus.


Hovden Helsehus:

Ope alle kvardagar unnateke onsdagar: kl.08.00 - 15.00 
Vi har fortsatt stengt ytterdør så du må ringe på for å slippe inn. Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, og ikke trenger medisinsk hjelp, er det viktig at du utsetter timen din. 


Telefontid:
Kl. 09.00 -12.00 og kl. 13.00 - 14.00
LEGEVAKT: 116117   NØDNUMMER: 113

For meir informasjon og bestilling av legetime på nett: klikk HER

Ved fornying av førarkort, bestill time i god tid før førarkortet gjeng ut. Fint om du kan fylle ut egenerklæring om helse til førerkortet og ta det med deg.