Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Leif Kvinlog

Leif Kvinlog - skulefagleg rådgjevar

Leif Kvinlog  er skulefaglege rådgjevar for Bykle kommune.

Han yter skulefaglege tenester, og ivaretek skuleeigarrolla  for  kommunen.

På vegne av kommunedirektøren ivaretek han skule og barnehageeigar sitt ansvar med oppgåver som:

o Tilsyn og tilstandsrapportering

o Sakshandsaming og annan rapportering

o Møte med fylkesmann, nettverksmøte og deltaking i rektor/-styrarmøte

Publisert | Oppdatert 25. oktober 2019