Bakgrunnen for undersøkinga er at dei som tek politiske og administrative avgjersler på Agder trenger meir kunnskap om levekåra til LHBT-personer for å kunne utvikle ein betre politikk på området likestilling, mangfald og inkludering.

For å deltake i undersøkinga eller få meir informasjon om undersøkinga: www.egentlig.no