Bossvatn ligg i Nordbygdevegen sør i Bykle kommune
Høgde: 47 m, lengde: 575 m og volum: 0,44 mill m3

Vatnedalen Sør ligg i Vatnedalsvegen om lag midt i Bykle kommune
Høgde: 120 m, lengde:480 m og volum: 4,3 mill m3

Vatnedalen Nord ligg i Vatnedalsvegen om lag midt i Bykle kommune
Høgde: 65 m, lengde: 380 m og volum: 0,90 mill m3

Urevatn ligg to mil inne i heia nord for Bossvatn
Høgde: 40 m, lengde: 150 m og volum:0,16 mill m3

Storevassdammen/Blåsjø ligg langt vest i Bykle, på grensa til Suldal.

Svartevassmagasinet ligg delvis i Bykle kommune med grense til Valle, Sirdal og Hjelmeland.

Sarvsjuvet ligg aust for Bykle sentrum
Høgde: 50 m,