Covid-19 / Korona er ei krejvande utfordring. For å halde best mogleg oversikt, førebyggje og motverke ev utbrot i Bykle kommune har vi to viktige skjema. 

Bykle kommune ønskjer å ha oversikt over dei som ev oppheld seg på hytter grunna karantene.  Skjema finn du her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sEOB6R6JkUGDvSEJDXHFcjXraXp-TR5Gg0ry5CS5VS1URURaME5PSEFYNUhUTktOWU1WT1pVQjRWQS4u

Tilsvarande ønskjer vi melding når folk reiser til heimkommunen sin. Skjema finn du her:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sEOB6R6JkUGDvSEJDXHFcjXraXp-TR5Gg0ry5CS5VS1UNjBIUkwzR0pYRzRIV1lITDYyMVhWOUtaRC4u

 

Hytteforskrifta § 5: "Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften."