Melding frå SMG:

"RenoNorden konkurs – innsamling av avfall

RenoNorden som samler inn avfall i Setesdal på oppdrag fra Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS gav i går inn konkursbegjæring. Dette betyr at RenoNorden ikke lengre samler inn avfallet i Setesdal. Setesdal Miljø & gjenvinning IKS har vært forberedt på at dette kunne skje og har derfor tidligere i sommer lyst ut et eget anbud, for å ivareta innhenting av avfall fra innbyggerne, dersom denne situasjon skulle oppstå. Vi vil gjøre alt vi kan for at situasjonen som har oppstått blir til minst mulig ulempe for våre abonnenter. Vi har inntil videre klart å få bilene til å kjøre som vanlig og vi jobber på spreng for å stablet biler og mannskap til veie for å ta hånd om innsamlingen fremover.

Foreløpig går alt som normalt, men det kan endre seg fra dag til dag. Dersom det skulle bli stopp eller forsinkelser i innsamlingen av avfallet vil det bli lagt info ut på kommunene og Selskapet sin hjemmeside, samtidig vil dere om mulig bli informert via melding på mobiltelefon.

Vi håper på at dere viser forståelse for situasjonen som har oppstått og eventuelle forsinkelser i innhenting av avfallet. Vi ber dere følge med på hjemmesiden til kommunene og selskapet. Vi ber dere samtidig om ikke å rette henvendelse til kommunen eller selskapet om dette, da vi vil informere fortløpende ved eventuelle endring i situasjonen.

Mvh.
Svend Aage Petesen
Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS