børt3.jpg

 

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at Rambøll Norge AS på vegne av Alf Ånund Breive, søker om reguleringsendring av vedtatt reguleringsplan for Børtemannsbekken nord (Plan ID 200105), med ikrafttredelsesdato 04.02.2002.

Frist for innspill er 17.04.2019