Vedtaket kan påklagast til Bykle kommune.
Klaga skal sendast skriftleg til Bykle kommune, SARVSVEGEN 14, 4754 Bykle eller til postmottak@bykle.kommune.no.
Oppgjev saksnummer 17/1146, kva klaga gjeld, den eller dei endringar De ynskjer og grunnen til at De meiner klaga skal takast til fylgje.
Frist for å sende inn klage til kommunen er 13.04.2018.

 

  1. Melding om vedtak planutvalet og saksframlegg datert 21.03.2018,  føresegn, plankart og oppsummering av merknadar
  2. Merknadar
  3. Planbeskrivelse