Å stå nær nokon som sliter med rus og/eller psykiske lidingar kan være vanskelig. Over tid kan det gi store utfordringar, både fysiske og psykiske.

Mestringskurs for pårørande fokuserer på dei pårørande sin rolle og situasjon, og om belastningar og korleis ein kan meistre dei. Kurset sett ikkje krav om at ein må delta aktivt i undervisninga.

Kurshaldarane kjem frå NKS – Veiliedningssenter for pårørende og det er LMT Setesdal som arrangerer kurset.

Kurset er gratis, og opent for alle!


Tid: 6.nov kl 12-15 (enkel servering) og 15.nov kl. 9-14 (inkl. lunsj)
Sted: Bykle hotell
 

For spørsmål og påmelding (påmeldingsfrist 22.10.18)
E-post: gro.berit.straum@e-h.kommune.no
Tlf: 948 23 138