Den 12.oktober gjennomfører vi Teamsmøte frå kl 12:00 for næringslivet for å gi oppdatert info om korona og påmnningar/tips til beredskapen knytt til ulike typer verksemder. 

Program/påmeldingsinfo finn du her.Hugs å sende oss ein epost til; informasjonen@bykle.kommune.no for å få lenke til Teamsmøtet dersom du ønskjer å delta