Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Musikk- og kulturskule - opptak

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles.

Målgruppe

Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

Kriterium/vilkår

Når du søkjer om opptak, har du rett til å få eit skriftleg vedtak frå kommunen. Sjølv om du ikkje har rett til å ta imot eit tilbod, må kommunen si avgjerd om tildeling av plass vere sakleg grunngjeven.

Pris for tenesta

Kommunale avgifter priser og tilskott 2018

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd
aaa
Lover og forskrifter

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til born og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Lover

Opplæringslova

___
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Helga Jacobsen
Tittel:Fagleiar kulturformidling
Telefon:37938577
Mobil:45273218
Epost:helga.jacobsen@bykle.kommune.no
Andre opplysningar
Oppdatert:
2018-12-10 12:33