www.bykle.kommune.no

Blåklokker[1]

Næringsdrivande vert invitert til seminarar om strategisk næringsutvikling

Bykle kommune skal for første gang lage ein strategisk næringsplan.

Vi vil lage ein plan som gjer kommunen meir attraktiv.

Arbeidet med planen er nå satt i gang, og kommunen ønsker innspel frå flest mogleg og engasjement frå deltakarane.

Datoane for seminarane i haust er satt og program for oppstartsseminaret publiserast i august.

  •  2.9. Hovdenstøylen – oppstartseminar, (kick-off)
  • 18.10. Bykle Hotell - midtveisseminar, (frå kl 9-13 med lunsj)
  • 18.11. Hovden Fjellstoge - avslutningsseminar, (frå kl 9-13 med lunsj)

Påmelding

Publisert | Oppdatert 10. september 2021