NAV-Bykle
Du kan ringe NAV kontaktsenter på 55 55 33 33 for alle spørsmål om NAV sine tenestar og du finn mykje nyttig informasjon på www.nav.no  

Informasjon om uføretrygd -  Gå inn på denne lenka.
 

Økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving 
Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problem med å disponere pengane slik at dei strekk til, er det viktig å søkje hjelp i tide.

Ta kontakt med:  Økonomirådstelefonen i NAV: Tlf. 5555 3339 - tastevalg 1.  Du kan også gå inn på lenka - her er det masse nyttig informasjon!  

Få ein oversikt over din eigen økonomi -  budsjettark
Fyll ut dette budsjettet for å få ein bedre oversikt over din økonomi. Det er også nokre praktiske råd her til korleis du styrer din økonomi i kvardagen.

Kva er bustøtte?
Bustøtte er ein behovsprøvd statleg støtteordning for dei som har lav inntekt og høge buutgifter.  På denne lenka: www.husbanken.no finn du opplysningar om du

  • kan få bustøtte
  • korleis du søkjer
  • korleis du melder frå om endringar og
  • korleis du kan klage på vedtak.
Kontaktinformasjon for bustøtte lokalt er: 
NAV Bykle, Sarvsvegen 10, 4754 Bykle. Tlf. 5555 3333