Gratis skyss er ei prøveordning fram til jol. I alt 45 ungdomar har søkt om og fått ja på søknad om busskort. Korta kan hentast på Bykle rådhus i opningstida. Ordninga med gratis skyss mellom Bykle og Hovden skal evaluerast etter jol.