- Eg håpar det finst lokale kandidatar, så no må folk hugse å sende inn forslag innan fristen, seier leiar kultur og fritid i Bykle kommune, Helga Jacobsen.

Utvida kulturomgrep

Agder fylkeskommune sin kulturpris kan bli tildelt enkeltpersonar, grupper eller organisasjonar som har prestert særleg fortjenstfullt arbeid innanfor ramma av det utvida kulturomgrepet. Meir info finn du HER

Forslag med grunngjeving sender du til: postmottak@agderfk.no