Hedda Schaanning tok over som leiar etter Kari Nomeland-Strømsøe frå 1. januar i år. Ho har fleire år bak seg i Setesdal barnevern, også som konstituert leiar.

5,2 årsverk

Setesdal barnevern sysselset i alt 5,2 årsverk. I tillegg til den nye leiaren er barnevernspedagogane Cornelia Langfeldt og Nora Mauseth med på laget. Det er også Inger Lise Gjerden, vernepleiar med mastergrad i sosialt arbeid og Hilde Berit Bjørnarå, sosionom med mastergrad i sosialt arbeid. Barnevernet skal ta vare på dei mest utsette borna, verne born mot omsorgssvikt og sikre at alle born har det trygt og får utvikle seg. 

Vil du lese meir om barnevernstenesta? Då kan du klikke HER