Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Karl Andreas Johannessen

Ny medarbeidar - utmark

Karl Andreas Johannessen

Karl Andreas Johannessen har teke over oppgåvene innanfor vilt, fisk- miljø og forureining - samd utmarksforvalting, medan Kristian Herregården har studiepermisjon. Dvs at han vil følgje opp viltnemnda og fjellstyret, alt som har med viltforvalting, motorferdsle i utmark, utbetaling av skotpremiar, rapportering/ fellingsstatistikkar osb. Oppgåver knytt til villrein og verneområde vil bli delt mellom han og Sigrid Bjørgum. Karl Andreas vil også arbeide med reguleringsplanarbeid som tidlegare.

 

Publisert | Oppdatert 14. august 2019