Hun gleder seg til å ta fatt på oppgåva, og ser fram til ei krevjande og spanande kvardag som rådmann. 

Det er lyst ut stilling som assisterande rådmann i kommunen. I ei overgangsperiode, fram til ny assisterande rådmann er på plass, kjem Signe Sollien Haugå til å fungere som assisterande rådmann tillegg til si ordinære stilling som plansjef.