Særskilds viktig for turistar og hyttebyklarar er:

Det er eit påbod om bruk av munnbind i kommunen - ny forskrift om smittevern for Bykle vert handsama i kommunestyremøtet 25.03

Anbefalingar

  • Hald deg heime om du ikkje er frisk - og test deg ved mistanke
  • Hald deg heime om du er i karantene eller venter svar på koronatest
  • Reis berre med eigen husstand til hytta
  • Du skal ikkje ha besøk av fleire enn to gjestar i privatbustad, hage/uteplass eller fritidsbustad i tillegg til dei du bur i lag med. Både born og vaksne skal reknast med.
    Personar frå ulike husstandar skal greie å halde to meter avstand under heile besøket.
  • Ha få kontaktar og hald 2 meter avstand - det gjelder både heime og på hytta.
  • Unngå stader der mange mennesker samlast

Reglar