Hovden Helsehus vil vere stengt kvar torsdag fom 22/8 til 1/12 grunna begrensa fastlegeressursar. I veke 40 og 41 (haustferie) vil det vere ope kvar dag.

Treng du legehjelp,ring  legevaktstlf. 116117 eller nødnummer 113