Regjeringa bremser vidare gjenopning av samfunnet.  Det inneber m.a.

  • Nasjonal skjenkestopp av alkohol på serveringsstader kl 24 f.o.m. laurdag 8. august
  • Maks 200 deltakarar på arrangement framover.
  • Tilrettelegging for meir bruk av heimekontor, 2-3 dagar i veka for dei som kan det. Skuving av arbeidstid for dei som ikkje har små born.
  • Meir elektroniske møte.
  • Reiseråd om å ikkje reise unødig ut av landet - inkludert også grøne land.
  • Bruk av munnbind i konkrete situasjonar der 1-m reglen er vanskeleg å overhalde. 

Pressemeldinga frå Høie finn du her.