Innstilling frå formannskapet til økonomiplan for åra 2018-2021 og budsjett for år 2018, er lagt ut til ålment ettersyn på Bykle rådhus i tida 14.-29.11.2017.

I tillegg er den lagt ut her. . Kommunestyret handsamar saka i møte onsdag 29.11.17.

Vedtak frå handsaming i formannskapet 14.11.2017

 

Ordføraren