Bykle kommune sitt budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022  vart vedteken i kommunestyret 29.11.2018. 

Under finn du vedtaket og budsjettdokumentet, samt ny prisliste: