www.bykle.kommune.no

Økonomiplan 2020-2023, budsjett 2020 Bykle kommune

Til offentleg ettersyn

Økonomiplan 2020-2023, budsjett 2020 Bykle kommune

Innstilling frå formannskapet til økonomiplan for åra 2020-2023 og budsjett for år 2020, er lagt ut til ålment ettersyn på Bykle rådhus i tida 13.-28.11.2019. I tillegg er den lagt ut på kommunen si heimeside, her.  

Kommunestyret handsamar saka i møte torsdag 28.11.19.

 

Ordføraren.

Publisert