Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentleg ettersyn - kommunal planstrategi

Planutvalet har i møte 11.05.20 gitt tilslutnad til kommunal planstrategi.

Denne skal, i samsvar med PBL § 10, gjerast offentleg minst 30 dagar før den vert handsama i kommunestyret.

Innspel sendast: Postmottak@bykle.kommune.no  innan 20 .juni

 

Meir informasjon

Publisert