Avtalen regulerar forhold kring gjennomføring av reguleringsplan, tilskott til fellestiltak og bruk av det regulera området.

Avtaleutkastet kan sjåast i informasjonen på rådhuset i Bykle, og her på kommunen sine nettsider. 

Eventuelle merknader sendast til: 
Bykle kommune 4754 Bykle, og  må vere kommunen i hende innan 11.08.2017