Dei folkevalde må ta stilling mellom anna til ei oppmoding om å busette endå fleire flyktningar i kommunen, og ein skal gå gjennom reglementet for fjellstyret. Det blir også ein revisjon av tilskot til jord- og skogbruk.

Energieffektivisering

Tilskot til energieffektivisering kjem på bordet torsdag. I tillegg skal ein sjå på utbyggjingsavtalar, og rundkøyringa som etter alt å døme kjem i Hotellkrysset-Skisentervegen/riksveg 9.

Møtet tar til klokkka 17.00, og blir streama. Den som vil høyre på kan gjere det HER