NVE har lagt ut forslag til innføring av ferdslerestriksjonar på vegen til Urar, til høyring. Forslaget omfattar ei prøveordning for 5 år. Høyringsfristen er 6.juli.

Otra kraft  inviterer i lag med Bykle kommune til møte om høyringa av forslag til stenging av vegen til Urar.

I samband med dette inviterer ein grunneigarar, oppsittarar/hytteeigarar og andre interesserte til møte.

Onsdag 24.juni kl 18 i Bykle samfunnshus.

 

Bykle kommune har stilt seg positive til eit prøveprosjektet.

Kommunen skal avgi meir konkret uttale til sjølve høyringa.

Høyringsuttala skal til handsaming i kommunestyremøte den 25.juni.