Barnehagane i Bykle kommune, Fjellgardane barnehage og Bykle barnehage, opnar onsdag 22.04.2020.

Før den tid vil vi ha på plass nasjonale retningsliner, opningstider, smittevern tiltak, med meir.

Midlertidig er opningstida i barnehagane frå kl:08.30 til 15.00

Caroline Rysstad
tenesteleiar