Nok ei viktig del av rv. 9 er bygga og klar for opning. Strekninga Bjørnarå - Optestøyl er 5,1 km lang, og blir offisielt opna på Bjørnarå onsdag 6. november. Dykk blir med dette invitert til å delta på markeringa.


Det blir snorklipping, musikk og korte helsingar, kake/kaffi/kakao, m.v.