Næringsdrivande som har trong for betalingsutsetting på kommunale avgifter kan søke om dette. Kommunen har fastsett at ein etter søknad kan godkjenne inntil 6 mnd rentefri betalingsutsetting. Søknaden må ha grunngjeving - då det vil vere individuell handsaming. Søknad sender du til postmottak@bykle.kommune.no