Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kart Otrosåsen

Kart Otrosåsen

Otrosåsen hyttefelt - Varsling om oppstart av detaljregulering

I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i Plan og bygningslova varslar ein med dette at det skal setjast i gong arbeid med detaljreguleringsplan for området Otrosåsen, som omfattar del av AS Sæterdalen sin eigedom 2/2, sjå kartskisse i vedlagde melding.

Planarbeidet startar omgåande og planforslaget vil verte ferdigstilt medio 2015.

Innspel til planarbeidet skal sendast til alexander@plankontoret.no med kopi til postmottak@bykle.kommune.no, eller Plankontoret Hallvard Homme as, Boks 95, 4747 Valle
med kopi til Bykle kommune, Rådhuset, Sarvsvegen 14, 4754 Bykle innan 14. mars 2015.

For nærare informasjon kontakt Alexander Stettin på tlf 41 69 02 12.

Du ser varslingsbrevet med vedlegg her.

Vinje, den 30.01.2015
for Plankontoret Hallvard Homme as
Alexander Stettin

Kontaktinformasjon

Bykle kommune
T: 37938500
postmottak@bykle.kommune.no

Kart Otrosåsen
Kart Otrosåsen

Meir informasjon

Publisert | Oppdatert 19. februar 2015