Bykle kommune har laga ein avtale med skisenteret om å ha ope for Byklarar, fortinnsvis barn og unge:

Skjærtorsdag 09/04  
Langfredag 10/04 
Påskeaften 11/04 
1.påskedag 12/04
 

For å ta del i aktivitetstilbodet må dykk melde dykk på, via denne lenka!
Påmelding må skje før kl 15:00 dagen før dykk vil i bakken 

Kommunen sin kontaktperson ved eventuelle spørsmål om dette tilbodet er:

Jill Åse Fredriksen
Ass. kommunedirektør
Bykle kommune
Mob. 470 54 221

Hun er tilgjengeleg for spørsmål følgjande dager:

Onsdag:                      08.04.20  kl. 09.00 - 16.00

Skjærtorsdag:            09.04.20  kl. 09.00 - 16.00

Langfredag:                10.04.20  kl. 09.00 - 16.00

Påskeaften:                11.04.20  kl. 09.00  -16.00

1.påskedag:                12.04.20 kl.09.00  -  16.00