Tidspunkt: onsdag 31.mars kl 09 .00
Møtestad: Teams
Møteleiar; ordførar

Velkomen – generell info frå kommunen – ordførar Jon Rolf  Næss

Korona – og smittevern status – kommuneoverlege Benedicte Severinsen

Aktuelt vdr. planarbeider/prosjekter – plansjef Signe Sollien Haugå

Hovden løypekjøring – løyper og gapahukar osv. – dagleg leiar Torvald Gauteland

VA- utbygging –  fagleiar teknisk drift og eigedom - Bjørn Einar Andersen

Aktuelt frå Velforeiningane  - leiar Ressursgruppa Jan Willy Føreland

Spørsmål – kommentarar - alle

Påmelding: for å få teams-lenke til møtet – send e-post til informasjonen@bykle.kommune.no

Velkomne!