Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planar under arbeid. 

Stussli

Detaljregulering Stussli bustadfelt

Kommunestyret i Bykle har i møte 23.01.2017 vedtatt detaljregulering Stussli bustadfelt, planID 201308, med heimel i plan- og bygningslovas § 12-12.
Grunna manglande kunngjering og underretning om vedtaket av 23.01.2017 kan nå planvedtaket påklagas.

Djupetjønn hyttegrend

Detaljregulering for Djupetjønn hyttegrend - høyring

Planutvalet vedtok i møte den 26.06.2017 at detaljregulering for Djupetjønn hyttegrend (planid 201702) kunne leggast ut til høyring når planen vart endra på nokre punkt.

Planutvalet sitt vedtak er no innarbeidd i planen.