Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planar under arbeid

For merknader og klage på reguleringsplan

Kunngjering av forutsigbarhetsvedtak om utbyggingsavtalar

Kommunestyret vedtok i møte den 01.09.22, sak 70/22, forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtalar i Bykle kommune. Forutsigbarhetsvedtaket skal tydeleggjere kva krav kommunen stiller til utbyggarane som vil inngå utbyggingsavtalar, og kva utbyggarane kan vente seg av kommunen. 

Hovdenut - kveld 300822 - Eivind Ilje Tveit med tekst[1]