Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Rekordfestivalen

Rekordfestivalen

Planlegging av arrangement

Teaterframføringar, festivalar, sportsarrangement eller andre store tilstellingar skal vere positive opplevingar for både arrangørar, utøvarar og ikkje minst for publikum.

Justis- og politidepartementet gav i 2008 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å lage ei opplysningsbrosjyre om tryggleik ved arrangement der store menneskemengder samlast og der det er potensial for store ulykker.  Brosjyra er meint å skulle vere ei handbok – eit verktøy – til nytte for både arrangørar og myndigheiter.  

Rettleiing for tryggleik ved store arrangement  får du ei detaljert og nyttig rettleiing for dette arbeidet.  Som arrangør av større deltakar- og publikumsarrangement, ber vi deg kontakte kommunen i god tid på førehand, slik at ulike aspekt ved det enkelte arrangementet kan vurderast opp mot tryggleik og sikkerhet og vi oppmodar deg som arrangør å setje deg inn i denne brosjyra.

 

 

Kontaktinformasjon

Bykle kommune
T: 37938500
postmottak@bykle.kommun.no

Meir informasjon

Publisert | Oppdatert 20. april 2021