www.bykle.kommune.no

Signe Sollien Haugå - lavoppl

Plansjef og fungerande assisterande rådmann

Signe Sollien Haugå

Plansjef, Signe Sollien Haugå, fungerer for tida også som assisterande rådmann. I det ligg å bistå rådmannen i strategisk og overordna styring, medverkar ho i koordinering i den daglege drifta, og har personal- og økonomiansvar for kommunikasjonsavdelinga. Ho er og beredskapsansvarleg. Haugå er rådmannen sin stadfortredar i perioden fram til ny assisterande er på plass 15. september 2019.

Publisert | Oppdatert 14. august 2019